Learning Experience

dan itibaren NOK 349,00 NOK
  • Süre: 2 Saat (Tahmini)
  • Ürün kodu: PPSFW1

A vision below the surface - utforsk fotavtrykket til norsk havbruksnæring. 


Opplevinga startar i Rosendal der vi går om bord på eit av dei to heilelektriske fartøya Malm og Melder. Deretter set vi kursen mot Salmon Eye som ligg på nordsida av Snilstveitøy. 


Der går ein gjennom ei oppleving med fokus på fotavtrykket til Norsk havbruksnæring og matproduksjon i sjø. 


Opplevinga er på norsk om ikkje anna er merka. 


Frå Septembe r -Mai er Salmon Eye tilgjengelig på førespurnad: kontakt på post (a) salmoneye.no


VIKTIG: Salmon Eye er ein frittflytende installasjon som i visse høver kan bevege på seg når ein er ombord. I tillegg kan visninga verte avlyst på kort varsel grunna uforsvarlege vêrforhold. I opplevinga er det både høge lydar og sterkt lys. Opplevinga er ikkje godt egna for små born.

____


A vision below the surface - explore the footprint of Norwegian aquaculture.


Starting in Rosendal, we will board one of our vessels, Malm or Melder and head for Salmon Eye located north of the island Snilstveitøy.


There we will embark on a learning experience with focus on the footprint of the norwegian aquaculture industry and food production in the sea. 


If not explicitly marked, the experience is in Norwegian.


From September-May Salmon Eye is available upon request, for bookings please reach out to: post (a) salmoneye.no


Please note: Salmon Eye is a free floating installation that can heel due to waves and wind. The tour might be cancelled on short notice due to the weather conditions. The experience includes both loud sounds and strong lights. The experience is not suited for small children.